De Gerjon Kazemier Stichting

Onbewaakte spoorwegovergangen niet meer van deze tijd

Na vele bijna-ongevallen, vond op de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum in korte tijd een tweetal dodelijke ongevallen plaats. Gerjon Kazemier werd op 14 oktober 2014 gegrepen door de passerende trein.  Zijn vader, Nanning Kazemier, dringt al tijden tevergeefs aan op maatregelen. Buurtbewoners en andere gebruikers van de overweg strijden al 25 jaar zonder succes voor maatregelen. Na het dodelijke ongeval van Gerjon, hebben zich aan de Voslaan inmiddels alweer meerdere gevaarlijke incidenten voorgedaan.

In heel Nederland bestaan nog altijd 89 onbewaakte overgangen die voor het openbaar verkeer zijn opengesteld. Nanning Kazemier acht dat, net als vele anderen, niet meer van deze tijd en heeft De Gerjon Kazemier Stichting opgericht. Deze Stichting heeft als doelstelling zich in te zetten voor een veilig(er) gebruik en inrichting van onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Zodoende bereidt de Stichting nu een kort geding voor, om via de rechter op korte termijn aan de Voslaan in Winsum veiligheidsmaatregelen af te dwingen.

De dramatische gang van zaken tot nu toe rondom de onbewaakte spoorwegovergang aan de Voslaan in Winsum, leert dat spoorbeheerder ProRail, de betrokken overheid en spoorvervoerder zelf niet in staat zijn de juiste keuzes te maken en de benodigde voortvarendheid te betrachten als het aankomt op overwegveiligheid.


Opname CD

Op 3 april jl. is namens de Stichting een CD opgenomen, met twee nummers ter nagedachtenis aan Gerjon. De CD wordt binnenkort gepresenteerd, en zal ook via download verkrijgbaar zijn. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting. Zang door Jan Rosema en muziek bewerkt door Ronald Folkerts. Hier onder kunt u beide nummers alvast beluisteren.


Word vriend van De Gerjon Kazemier Stichting

Indien u de Stichting een warm hart toedraagt, stuur dan een e-mail naar info@gkstichting.nl of laat een bericht achter op onze facebook-pagina. Ook kunt u uw steun betuigen door hier onder een bericht te plaatsen.

Een eventuele donatie kunt u storten op rekeningnummer: NL24RABO0302674446 t.n.v. De GK Stichting.


Woensdag 6 mei kort geding

Woensdag 6 mei om 13.30 uur vindt het kort geding plaats in de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen [Guyotplein 1, Groningen]. Via de rechter willen wij op korte termijn aan de Voslaan in Winsum veiligheidsmaatregelen afdwingen.De zitting is openbaar en een ieder die geïnteresseerd is kan deze bijwonen. Wilt u de zitting bijwonen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@gkstichting.nl.


ProRail gaat overweg Voslaan versneld aanpakken
Gerjon Kazemier Stichting blij met resultaat 

De situatie bij de onbewaakte overweg de Voslaan in Winsum wordt versneld aangepakt. ProRail gaat nu samen met de gemeente Winsum zo snel mogelijk voor omwonenden een noodweg aanleggen naar een reeds bewaakte overweg. De overweg Voslaan wordt dan gesloten. Aansluitend zal zo spoedig mogelijk een definitieve oplossing worden gerealiseerd. Dat is de uitkomst van afspraken tussen ProRail, gemeente Winsum, Arriva, nabestaanden en De Gerjon Kazemier Stichting.

Inzet
De oplossing voor de Voslaan is mogelijk geworden door de inzet van de nabestaanden van Gerjon Kazemier en de stichting die naar hem werd vernoemd. De juridische procedure die de Stichting had aangespannen, wordt hiermee opgeschort. De nabestaanden en de Stichting zijn tevreden met het resultaat.

Bijzonder tragisch
Er vonden op de betreffende overweg binnen een jaar twee ongevallen plaats, wat bijzonder tragisch is. Naar aanleiding van een van de ongevallen is door onder meer de Stichting een kort gedingprocedure gestart tegen ProRail en de Gemeente. ProRail en de Gemeente werken liever met de Stichting en de nabestaanden samen dan dat zij tegenover deze partijen staan in de rechtszaal.

Samenwerking
Ook ProRail en de gemeente Winsum zijn tevreden over deze uitkomst. ProRail onderschrijft de algemene doelen van de Stichting, namelijk verbetering van overwegveiligheid. Bekeken wordt hoe verdere samenwerking tussen ProRail en de Stichting kan worden vormgegeven.

Medewerking
ProRail zal de aanleg van de nieuwe weg voorfinancieren. Overigens is voor de aanleg van de nieuwe weg wel medewerking van omwonenden nodig. Zo gauw er akkoord is en ook alle eventueel benodigde besluiten zijn genomen, wordt direct gestart met de aanleg.


 

 

 

 

 

13 thoughts on “De Gerjon Kazemier Stichting

 • Goede zaak dat er een stichting is opgericht die er een prioriteit aan geeft onbeveiligde overgangen te veranderen in veilig.
  En daarbij heel mooi dat de Stichting deze naam draagt!
  Veel succes!!

  Aijolt Egges

 • Nu ben ik als machinist fout?
  Sorry hoor maar ik vind dit zeer ongepast.
  Een ieder die een rijbewijs heeft behoort te weten hoe het zit bij overwegen.
  Het is vervelend dat dit ongeval heeft plaats gevonden maar men gaat nu te ver.
  Ik kan hier absoluut geen sympathie voor opbrengen.

 • Goede zaak dat jullie je hier voor inzetten. Ik volg dit al langere tijd en ik maak me erg boos over de lakse en autoritaire houding van met name Prorail.
  In Groningen ligt een volledig bewaakte spoorovergang van de van Heemskerckstraat naar het voormalig Suikerunie terrein.
  Echter… Nu ligt de verhoogde ringweg daar met een afrit naar Hoendiep. en is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. vanaf de van Heemskerckstraat. Er staan zelfs paaltjes voor de overgang.
  Als simpele burger en betrokken persoon vraag ik me dan af hoeveel moeite en investering het kost
  om dat systeem te verplaatsen naar bijv de spoorovergang Voslaan in Winsum.
  zie hierover ook mijn reaktie op 112Groningen.
  ik wens u sterkte in uw strijd.
  groet
  Onno Glastra

 • Geachte Machinist,

  Heb net je verhaal gelezen en even voor de helderheid: Deze Stichting is voor het beveiligen van onbewaakte overwegen omdat het zowel jou als mijn nachtmerrie is.
  Ik heb diep respect voor jullie, want de spoorweg beheerder maakt het jullie niet gemakkelijk en je hebt met tal van zaken te maken (agressie en geweld, zelfdodingen) waar menig burger (en ik dus ook) zich geen voorstelling van kunnen maken. Maar ik hoop wel dat je deze Stichting in een goed perspectief ziet want jij zit niet te wachten op een aanrijding met mij en ik zit niet te wachten op een aanrijding met jou.
  Het gaat om de veiligheid en niet om jullie in een hoekje te drukken.
  Veel Sterkte.

 • Wat een flauwe kul, deze jongeman had beter uit zijn doppen moeten kijken en je weet als automobilist dat je bij een onbewaakte overgang altijd moeten stoppen en naar links en rechts moeten kijken.
  Denk aan de borgen die er staan en het andreas kruis.
  En dan de arrogantie van de vader om een bijdrage te vragen voor een grafsteen van notabene € 30.000 wat moet er komen?
  Arriva moet de schade aan de trein verhalen op de nabestaanden van de automobilist en de vader moet niet o hoog van de toren blazen. ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid die de vader nu bij arriva neer wil leggen. schaam u hr kazemier.

 • Beste E janssens. Ik vind uw opmerking wel heel erg kort door de bocht. U rijdt neem ik aan nooit te hard, geeft altijd voorrang. En u heeft vast ook nog nooit zonder achterlicht gefietst. U zegt zeker ook sorry tegen de hamer wanneer u op uw duim geslagen heeft. Ook is er waarschijnlijk nog nooit iemand in uw naaste omgeving om het leven gekomen door een ongeluk al dan niet door eigen “schuld”. Prorail, Arriva of welk bedrijf dan ook hoort te zorgen voor veilige oversteekplaatsen. Daar is iedereen bij gebaat, de machinist, de reizigers en de mensen die van deze oversteekplaatsen gebruik maken. Bij een brug over een kanaal staan ook stoplichten en slagbomen zodat u niet in het water terecht komt.

 • Geachte heer Kazemier,

  Ik wil u heel veel succes wensen en Kracht om deze onbeveiligde overgangen
  wel veilig te maken. Hoeveel doden moeten er nog volgen? Kan me ook niet voorstellen dat er niet een paar lampjes of een slagboom geplaatst kan worden. Er zijn vele andere onbelangrijker zaken waar miljoenen in wordt gestoken. Heel veel succes met uw stichting. A. Postma

 • Men heeft het oordeel snel klaar liggen. Als je wordt aangereden bij een onbewaakte overgang heb je idd de trein die kwam niet gezien en had je beter wel kunnen kijken. Sterker nog, bij een bewaakte overgang moet je ook kijken. Het kan altijd gebeuren dat er een trein komt en de bomen niet werken. Dit lijkt mij allemaal nog logisch. Er is niemand die vraagt wie zijn schuld het is. Het is een moeilijk te verwerken feit dat iemand op zon manier om het leven komt. Wat het nog lastiger maakt is dat het een bekende gevaarlijke plek betreft. Daar gaat het om. Het is dus absoluut interessant wat de rol van de spoorweg beheerder is in deze gezien de geringe maatregelen die worden getroffen. Wat nu als er elke dag een ongeluk gebeurt daar? Hebben al de nabestaanden dan hun mond te houden omdat de bestuurders beter moesten weten? Vind ik arrogant. Als iedereen direct werd afgestraft op elke misstap haalde niemand hun vijfde levensjaar. Wat nu als het donker is en ik niet bekend ben in de omgeving? Had ik dan maar bekend moeten zijn? Ik ben een voorstander van spoorbewaking en het lijkt mij de plicht om als semi-overheid, helemaal na zulke gebeurtenissen, hier verantwoordelijkheid in te nemen. Sterkte

 • Beste “De machinist”, onder deze naam ga ik er vanuit dat u de betreffende machinist van dit ongeval bent. Ook uit uw reactie blijkt dat u de schok nog niet te boven bent. Tot op zekere hoogte bent u ook slachtoffer. Dat het u nog zo bezig houdt dat u deze site bezoekt begrijp ik wel. U vraagt zich af of u nu fout bent, wettelijk waarschijnlijk niet. Het was een ongeluk en die zit in een klein hoekje, maar op tijd een klein duwtje op de hoorn van de trein had misschien net het verschil gemaakt, en dat is lastig om mee om te gaan. Maar terug kijken heeft alleen zin als je er lering uit kunt trekken. Dat kan in dit geval wel. Het initiatief van deze stichting ondersteun ik van harte. Als je bedenkt hoeveel gevaarlijke kruisingen in het wegenstelsel al zijn vervangen door rotondes, en wat dat wel niet kost, dan zijn de kosten van die kleine honderd overgangen ook nog wel op te brengen lijkt mij. Naast het aantal doden en het leed wat dit meebrengt, bespaart het ook nog eens op de ziektekosten en de revalidatie van de zwaargewonden. Ik wens de initiatiefnemers van de Gerjon Kazemier stichting veel succes, daarnaast sterkte aan de nabestaanden. Trouwens ook aan de machinist.

 • Goed initiatief! Hopelijk zorgt dit ervoor dat alle onbewaakte spoorwegovergangen aangepakt worden, zodat er in de toekomst geen slachtoffers meer zullen vallen op deze manier.
  Veel sterkte en succes!

 • ik hoop dat door het oprichten van deze stichting. Alle spoorweg overgangen in Nederland veiliger worden! Ik hoop dat niemand hoeft mee te maken wat dit ongeluk heeft achtergelaten bij vrienden en familie. Dan is de schuld vraag overbodig. Het enige wat nu telt is het voorkomen van deze ongelukken en het verdriet wat dan veroorzaakt wordt bij familie en vrienden.

 • Eerste succes is binnen. Overgang Voslaan gaat dicht. Nog 88 te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>